Leadership Team

Sri. G Shivakumar

President

Sri. Rajanna

Vice President

Sri.K N Nandeshaiah

Treasurer

Smt. K Lakshmanaiah

Internal Auditor

Sri. Devaraju

Director & Ex President

Sri. D Nagaraju

Director & Ex Vice President

Sri. G Mahadevappa

DIRECTOR

Sri. D S Basavaraju

DIRECTOR

Sri. R Rajukumar

DIRECTOR

Smt. S Poornima

DIRECTOR

Our Staff

Sri. S Siddappa Prasad

CEO

Sri. N P Arun

FDA

Sri. N Manjushree

SDA

Sri. Thippeswamy E